Newid Iaith

Gwasanaethau swyddfa

Llungopïo du a gwyn hyd at faint A3.

Unrhyw nifer o gopïau.

Nifer o gopiauA4 (papur gwyn)Papur lliwPapur memrwnDwy ochr
1 - 2010c 12c 14c 15c
21 - 509c 11c 13c 14c
51 - 808c 10c 12c 13c
81 - 2007c 9c 11c 12c
201 - 5006c 8c 10c 11c

 

A3>A4: 2 geiniog ychwanegol..

Llungopiau lliw

Nifer o gopiauA4 (papur gwyn)Papur lliwPapur memrwnDwy ochr
1 - 2050c 52c 54c 75c
21 - 5040c 42c 44c 60c


A3

75c yr un
Prisiau am fwy o gopiau i`w trafod.

 

Gellir gwneud copiau drwy sganio o "go bach" a gellir hefyd sganio i mewn i go bach.

Neu anfonwch fel atodiad ar e-bost a gellir copio o fan honno. 

 

Lamineiddio

A4: £1 yr un.

A3: £1.75 yr un.

A5: 80 ceiniog yr un.