Cardiau yn y siop

Cardiau Nadolig wedi cyrraedd !  Pecynnau elusen Tenovus a bob math o rai eraill - gan gynnwys cardiau i berthnasau . Dwi ddim wedi eu rhoi ar y wefan - ffoniwch ni os am holi am unrhywbeth 01492 641329.  

 

Mae gennym ddewis eang ac amrywiol o gardiau yn y siop, gan tua 30 o gyflenwyr gwahanol - rhywbeth i siwtio chwaeth a phoced pawb. Mae yna ddewis da o gardiau wedi eu gwneud a llaw. Ar hyn o bryd nid ydi hi'n ymarferol i ni werthu cardiau ar-lein ond mae croeso i chi ddefnyddio ein tudalen gyswllt i adael i ni wybod os ydych angen rhywbeth arbennig.