Newid Iaith

Ceidwad y Mynydd - Atgofion y Tîm Achub

Ceidwad y Mynydd - Atgofion y Tîm Achub

£8.50
Cod Eitem : 9781845276997
Awdur(on)/Author(s) : Aled Taylor
Golygydd(ion)/Editor(s) : Tudur Huws Jones
Cafodd Aled Taylor, neu 'Coch' i'w ffrindiau, ei fagu yng nghysgod Yr Wyddfa, ac mae wedi treulio'i fywyd yn ei warchod. Dyma gyfrol yn cynnwys ei atgofion fel Warden yr Wyddfa ac aelod o Dîm Achub Mynydd Llanberis.

Aled Taylor, known as 'Coch' to his friends, was born in the shadow of Snowdon, and has spent his life preserving it. This volume comprises his reminiscences as warden of Snowdon and a member of the Llanberis Mountain Rescue Team.