Newid Iaith

Melting Pot, The - World Recipes from Wales

Melting Pot, The - World Recipes from Wales

£9.99
Cod Eitem : 9781914079092
Awdur(on)/Author(s) : Maggie Ogunbanwo
Darlunydd(ion)/Illustrator(s) : Huw Jones
Dathliad o ryseitiau amrywiol gan aelodau cymunedau ethnig lleiafrifol o Gymru a geir yn y gyfrol hon. Cynhwysir casgliad o 30 o ryseitiau yn tynnu ynghyd flasau a thraddodiadau ar draws y byd, o Bali i Zimbabwe. Cofnodir y straeon y tu ôl i'r prydau, gan gydnabod bod bwyd yn iaith ryngwladol, gyffredinol, drwy'r hon y gallwn oll gyfathrebu a rhannu â'n gilydd.

The Melting Pot is a celebration of the diverse recipes contributed by members of the minority ethnic community in Wales. This collection of thirty world recipes draws together flavours, inspirations and traditions from Bali to Zimbabwe and the rich stories behind each dish, recognising food as a universal language through which we can all communicate and share.