Newid Iaith

Edrychwch! Ganwyd Iesu! (Pecyn o 10)

Edrychwch! Ganwyd Iesu! (Pecyn o 10)

£25.00
Cod Eitem : 9781859949771
Awdur(on)/Author(s) : Bethan James
Pecyn o 10 llyfr. Dyma hanes y Nadolig cyntaf gyda Mair a Joseff, angylion, bugeiliaid a doethion, ac yn bwysicaf oll, y baban Iesu, y brenin bychan, yn gorwedd mewn preseb ym Methlehem. Llyfr unigol, 9781859949641.

Pack of 10. This is the story of the first Christmas with Mary and Joseph, angels, shepherds and wise men and most important of all, the baby Jesus, the infant king, laying in the manger in Bethlehem. Individual book 9781859949641.